Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 05:17:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Lý thường kiệt
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: