Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 11:16:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7-CN (15h->
Thông tin: 2hs
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: