Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 01:25:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,CN (8h, 8h30), ưu tiên 8h
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần đại nghĩa
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: