Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 09:58:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: