Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 22:34:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 120.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3, CN (18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, thu phí: 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: