Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Dạy Song Ngữ Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 00:09:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (16h – 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế Canada
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Dạy Song Ngữ Bình Ba Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: