Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Lớp 11 Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 00:33:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 11,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,6 (chọn từ 19h đến 21h)
Thông tin: học sinh trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Lớp 11 Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: