Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Lớp 12 Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 08:29:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24(19h30 -21h30)
Thông tin: 3 học sinh, trường bình phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Lớp 12 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: