Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Lớp 8 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 05:16:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h30 -21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Lớp 8 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: