Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Lớp 8 Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 12:04:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 ( 9h – 11h ), vô năm sắp xếp lại
Thông tin: 2 học sinh, trường lê quý đôn.
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Lớp 8 Thị Trấn Phước Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: