Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 05:51:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (sau 15h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, học toán Algebra
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận