Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 20:51:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với PH (17h30 – 19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường nguyễn văn luông
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: