Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 15:58:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 từ 18h ->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: