Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 20:10:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 180.000đ/buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: