Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 02:18:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng, 100.000/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: