Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Dạy Song Ngữ Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 20:24:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 ( sáng or chiều)
Thông tin: học sinh nam, học lớp tích hợp trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Dạy Song Ngữ Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: