Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 02:12:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (buổi sáng hoặc tối)
Thông tin: học sinh nam, trường lê quý đôn
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: