Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 04:58:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng, 100.000/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, học toán Algebra
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 2 TP Vũng Tàu

Viết một bình luận