Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 04:27:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,6 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam, trường phan bội châu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 3 TP Vũng Tàu

Viết một bình luận