Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 16:53:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh ( Từ 18h trở đi )
Thông tin: học sinh nữ , trường Bình Hưng Hòa.
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: