Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 22:36:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (từ 18h trở đi), CN (giờ nào cũng được)
Thông tin: học sinh nam, trường đức trí
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: