Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 10:20:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6,7,CN sắp xếp / ưu tiên T6
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Trần Văn Ơn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: