Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 01:54:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trai trường nguyễn du
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Thị Trấn Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận