Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 07:35:35

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sx 24 hoặc 6
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Thị Trấn Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: