Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 08:47:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 ( ưu tiên sáng, sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nữ, học trường Nguyễn văn trỗi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: