Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 12:50:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 14h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Thu phí: 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: