Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 02:57:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (14h-15h30)
Thông tin: học sinh nữ, Trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: