Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 00:41:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, sinh viên: 1tr2/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê Lợi
Yêu cầu: Nữ, GV: 2tr (dạy 90phút /buổi) || SV: 1tr2 (dạy 120ph/buổi)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: