Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 06:12:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (17h -18h30), T7, CN (16h30- 18h)
Thông tin: học sinh trường Tân Phú
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bàu Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: