Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 02:19:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp (90phút/buổi)
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: