Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 18:44:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (14h-17h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lữ gia
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: