Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 12:17:31

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nữ, trường Tô Hiến Thành
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: