Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 04:57:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: T7 (13h-16h)
Thông tin: học sinh nam, trường Phạm Văn Chiêu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: