Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 20:38:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T2->T6 (7h->) chiều T7+ cả ngày cn
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Có thể học ở nhà gia sư
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Phước Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: