Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 16:26:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T356 (sau 16h45 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: