Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 19:15:40

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nữ, lớp 8 lên 9
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Khoảng 20/7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: