Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 15:48:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5 (19h30-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Văn Lang
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Phước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: