Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 19:05:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 ( sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nam, trường Trường Thạnh.
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Quảng Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: