Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 08:01:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: t3,5,7
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: