Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 10:32:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Bội Cơ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: