Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 01:25:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tôi trong tuần (từ 18h trở đi), T7, CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam, trường Đức Trí
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: