Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 16:01:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, sinh viên: 2tr/tháng (dạy 120phút)
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp sáng
Thông tin: học sinh nam, trường Việt Úc
Yêu cầu: Nam/Nữ, SV: 2tr || GV: 3tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Dạy Bằng Tiếng Anh 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: