Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 21:04:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (chọn từ 18h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Huỳnh văn nghệ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: