Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 04:57:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: rãnh tối T6, cả ngày (T7, CN)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, ưu tiên gv lớn tuổi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: