Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 12:30:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,5,6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê Văn Tám
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Thắng Nhì TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: