Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Anh Văn Lớp 7 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 15:01:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Ngô Tất Tố
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Anh Văn Lớp 7 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: