Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 10 Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 05:56:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 10 Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: