Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 11 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 02:00:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 11 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: