Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 8 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 18:25:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường đặng trần côn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 8 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: