Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 8 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 09:26:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 5.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nam, trường trần văn ơn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 8 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: